• Random thoughts

    Drömjobbet

    Min skrivning i hemläxa men jag tycker texten är ganska bra. Detta är inte faktiskt. När jag var liten ville jag bli en IT-ingenjör som kan programera programvara. Anledningen var att jag kände att nästan all programvara då var väldigt dålig och det fanns så mycket potential att förbättra. Jag lärde mig själv färdigheter i programmering och hur man tänker som en programmerare. Jag tyckte det alltid var så spännande för att upptäcka nya saker eftersom industrin växte så snabbt. Jag skrev också inlägg i forum för att dela erfarenheter i programning. Ibland kontaktade personer mig och frågade om jag arbetade för något företag. Det var hur jag fick min…